Topic outline

 • General

 • Το Vip-Tech-Job: Time 2 Act! με λίγα λόγια – χρήση/εφαρμογή

  Συνεδρία 1 Το VipTechJob: Time 2 Act! με λίγα λόγια

  Περιεχόμενο

  Στόχος αυτής της συνεδρίας εργαστηρίου είναι να δείξει στους συμμετέχοντες όλα τα διαθέσιμα εργαλεία του VIPTechJob, που προέρχονται από τα υποέργα "VIPTechJob: Easy access to job market" και "VIPTechJob - Time 2 act!". Η συνεδρία παρέχει πρακτικές ασκήσεις και διαδικτυακούς πόρους που θα επιτρέψουν στους συμμετέχοντες να αξιοποιήσουν την εργαλειοθήκη του έργου.

  Τα θέματα χωρίζονται σε δύο κύριους τομείς:

  • Πόροι που παρέχουν στους συμμετέχοντες γνώσεις/δεξιότητες/πληροφορίες (π.χ., η πλατφόρμα μάθησης VIPTechJob, VIPTechJob Podcasts)
  • Εργαλεία που βοηθούν τους συμμετέχοντες να αλληλεπιδρούν με τους εργοδότες, να αναζητούν ευκαιρίες απασχόλησης, να δημιουργούν δίκτυα με άλλους αναζητούντες εργασία / νέους με τυφλότητα ή ΑμΠΟ.

  Σκοποί & Στόχοι

  Οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

  • Να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά μια πλατφόρμα Moodle γενικά, και πιο συγκεκριμένα αυτή που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του VIPTechJob Project.
  • Να βρουν παραδείγματα καλών πρακτικών και εμπνευσμένες ιστορίες στον τομέα της αναζήτησης εργασίας
  • Να γνωρίσουν και να χρησιμοποιήσουν διαδικτυακά εργαλεία για την αναζήτηση εργασίας και να δημιουργήσουν διαφορετικούς τύπους βιογραφικών σημειωμάτων σύμφωνα με τα προτιμώμενα επαγγελματικά προφίλ
  • Να έρθετε σε επικοινωνία με εργοδότες χρησιμοποιώντας τα εργαλεία του VIPTechJob.

  Ενότητες (πατήστε πάνω στους τίλτους για να δείτε το περιεχόμενό τους)

  1 – Πως να χρησιμοποιήσετε την εκπαιδευτική πλατφόρμα VIPTechJob

  2 – Η διαδικτυακή εφαρμογή VIPTechJob WebApp: το διαδικτυακό σας βιογραφικό

  3 – Σειρά podcasts και βίντεο VIPTechJob

  Διάρκεια

  2 ώρες

  Προϋποθέσεις

  Βασικές γνώσεις σχετικά με την περιήγηση στο Διαδίκτυο και τη χρήση προγραμμάτων ανάγνωσης οθόνης και άλλου λογισμικού καθολικής πρόσβασης.

  Μαθησιακά αποτελέσματα

  Στο τέλος της συνεδρίας, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

   Από πλευράς γνώσεων:

  • Περιγράψουν τι είναι η πλατφόρμα Moodle και σε τι είναι χρήσιμη, γενικά
  • Αναφέρουν τα κατάλληλα εργαλεία που διατίθενται στο Διαδίκτυο για την αναζήτηση εργασίας και τη δικτύωση (στον τομέα της αγοράς εργασίας).
  • Εξηγούν τη σημασία της ανάπτυξης ενός προσαρμοσμένου βιογραφικού σημειώματος για κάθε ευκαιρία απασχόλησης.
  • Προσδιορίζουν πώς να ξεπεραστούν τυχόν εμπόδια που δυσχεραίνουν τη σχέση με τους εργοδότες, χρησιμοποιώντας διαδικτυακά εργαλεία και τεχνικές επικοινωνίας.

   Από πλευράς ικανοτήτων:

  • Επιδείξουν ικανότητα ανάπτυξης καλής διαδικτυακής σχέσης με εργοδότες και συμβούλους εργασίας.
  • Σχεδιάσουν και επικαιροποιήσουν διαφόρων τύπων βιογραφικά σημειώματα.
  • Εφαρμόσουν τεχνικές που αναφέρθηκαν ως καλές πρακτικές ή/και στις ιστορίες άλλων νέων που αναζητούν εργασία.

   Από πλευράς δεξιοτήτων:

  • Έχουν επίγνωση της σημασίας διατήρησης μιας αποτελεσματικής και κατάλληλης διαδικτυακής παρουσίας.
  • Έχουν επίγνωση της ανάγκης να βελτιώνουν συνεχώς τις ικανότητές τους στον τομέα της δικτύωσης.
  • Κατανοούν τα οφέλη από τη χρήση των διαφόρων εργαλείων και πόρων που διατίθενται στο Διαδίκτυο στην ενεργό στρατηγική τους για την αναζήτηση εργασίας

   

  Διαθέσιμοι/αναγκαίοι πόροι

  Διαθέσιμοι:

  Αναγκαίοι:

  • Μια αίθουσα με αρκετό χώρο για όλους τους συμμετέχοντες
  • Καρέκλες σε ημικύκλιο
  • Καλής ποιότητας και αξιόπιστη σύνδεση στο Διαδίκτυο
  • Smartphones, tablets, φορητοί υπολογιστές για όλους τους συμμετέχοντες, με λογισμικό/hardware καθολικής πρόσβασης (κάθε συμμετέχων θα μπορούσε να κληθεί να φέρει τις δικές του συσκευές)
  • Υποστηρικτικό υλικό (βλ. περιγραφή κάθε ενότητας)

  Μεθοδολογίες μάθησης

  Θεωρητική παρουσίαση ακολουθούμενη από "πρακτικές" δραστηριότητες.

  Αξιολόγηση συνεδριών

  Παραδείγματα ερωτηματολογίων για τους συμμετέχοντες:

  Pages: 3
 • Κοινωνικές δεξιότητες για άτομα με τυφλότητα/ΑμΠΟ

   Συνεδρία 2 Κοινωνικές δεξιότητες για άτομα με τυφλότητα/ΑμΠΟ

  Περιεχόμενο

  Στόχος αυτής της συνεδρίας εργαστηρίου είναι να δώσει χρήσιμες πληροφορίες στους συμμετέχοντες σχετικά με το πώς να συνειδητοποιήσουν καλύτερα τα δυνατά τους σημεία, πώς να μετατρέψουν ατυχίες του παρελθόντος σε γνώση και πώς να προετοιμαστούν για μια συνέντευξη για δουλειά. Η συνεδρία παρέχει πρακτικές ασκήσεις και διαδικτυακούς πόρους που θα επιτρέψουν στους συμμετέχοντες να δώσουν έμφαση και να αναπτύξουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες.

  Τα θέματα χωρίζονται σε δύο κύριους τομείς:

  • Πόροι που παρέχουν στους συμμετέχοντες γνώσεις/δεξιότητες/πληροφορίες
  • Εργαλεία που βοηθούν τους συμμετέχοντες να προετοιμαστούν για ευκαιρίες απασχόλησης, να ενισχύσουν την αυτοπεποίθησή τους για τις δεξιότητές τους και έτσι να επιτύχουν να βρουν τη δουλειά των ονείρων τους.

  Σκοποί & Στόχοι

  Οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

  • Αυτοαξιολογήσουν τα δυνατά και αδύνατα σημεία τους και να ταιριάξουν το προφίλ τους με τη θέση εργασίας που αναζητούν
  • Εκπαιδευτούν για να βελτιώσουν το επαγγελματικό τους προφίλ
  • Γνωρίσουν πώς να παρουσιάζουν τα δύσκολα σημεία και τα πλεονεκτήματά τους, πώς να μετατρέπουν τις αναπηρίες σε ικανότητες
  • Πώς και πότε να μιλήσουν για/ αναφερθούν στην αναπηρία
  • Περάσουν από μια πρακτική πρόβα μέσω μιας συνέντευξης προσομοίωσης
  • Έρθουν σε επαφή με δυνητικούς εργοδότες χρησιμοποιώντας τα εργαλεία του VIP-Tech-Job

  Ενότητες (πατήστε πάνω στους τίλτους για να δείτε το περιεχόμενό τους)

  1: Εγώ και η μελλοντική μου εργασία

  2: Αντιμετωπίζοντας τον εαυτό μου, αντιμετωπίζοντας τους άλλους

  3: Ας πιάσουμε δουλειά! Προσομοίωση συνέντευξης εργασίας

  Διάρκεια

  2 ώρες και 30 λεπτά

  Προϋποθέσεις

  Βασικές γνώσεις σχετικά με την περιήγηση στο Διαδίκτυο και τη χρήση προγραμμάτων ανάγνωσης οθόνης και άλλου λογισμικού καθολικής πρόσβασης.

  Μαθησιακά αποτελέσματα

  Στο τέλος της συνεδρίας, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

  Απο πλευράς γνώσεων:

  • Εντοπίζουν τα επαγγελματικά προφίλ που ταιριάζουν με το δικό τους προφίλ
  • Περιγράφουν τις δεξιότητές τους σε κατάλληλη γλώσσα
  • Υποδείξουν τα κατάλληλα εργαλεία που διατίθενται στο Διαδίκτυο για τη βελτίωση των επαγγελματικών δεξιοτήτων και τη δικτύωση (στον τομέα της αγοράς εργασίας)


  Απο πλευράς ικανοτήτων:

  • Δημιουργήσουν έναν χάρτη προσωπικών ιδιοτήτων και τομέων βελτίωσης, με πολλαπλούς τρόπους, σύμφωνα με τις απαιτήσεις κάθε επαγγελματικού προφίλ.
  • Εφαρμόσουν τεχνικές που αναφέρθηκαν ως καλές πρακτικές ή/και στις ιστορίες άλλων νέων που αναζητούν εργασία.


  Απο πλευράς δεξιοτήτων:

  • Γνωρίζουν τη σημασία της κατάλληλης γλώσσας και στάσης του σώματος κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης εργασίας
  • Έχουν θετική προσέγγιση για τη συνεχή βελτίωση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων τους
  • Κατανοήσουν τα οφέλη της χρήσης διαφόρων εργαλείων και πηγών που διατίθενται στο Διαδίκτυο κατά την προετοιμασία για μια συνέντευξη για εργασία

  Διαθέσιμοι/αναγκαίοι πόροι

  Ο καλύτερος τρόπος για να διεξαχθούν αυτές οι συνεδρίες είναι σε ζευγάρια ή σε μικρές ομάδες των πολύ τεσσάρων συμμετεχόντων.

  • Μια αίθουσα με αρκετό χώρο για όλους τους συμμετέχοντες
  • Καρέκλες σε ημικύκλιο (με θρανία εφόσον κριθεί αναγκαίο)
  • Καλής ποιότητας και αξιόπιστη σύνδεση στο Διαδίκτυο
  • Smartphones, tablets, φορητοί υπολογιστές για όλους τους συμμετέχοντες, με λογισμικό/hardware καθολικής πρόσβασης (κάθε συμμετέχων θα μπορούσε να κληθεί να φέρει τις δικές του συσκευές)
  • Υποστηρικτικό υλικό (βλ. περιγραφή κάθε ενότητας)

  Μεθοδολογίες μάθησης

  Θεωρητική παρουσίαση ακολουθούμενη από "πρακτικές" δραστηριότητες.

  Αξιολόγηση συνεδριών

  Παραδείγματα ερωτηματολογίων για τους συμμετέχοντες:

  Pages: 3
 • Ιδιαιτερότητες της αγοράς εργασίας, νομοθεσία για την αναπηρία στην Ευρώπη

   Συνεδρία 3

  Ιδιαιτερότητες της αγοράς εργασίας, νομοθεσία για την αναπηρία στην Ευρώπη

  Περιεχόμενο

  Αυτή η συνεδρία στοχεύει στο να ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες να έχουν μια ενεργητική στάση απέναντι στην ευρωπαϊκή και την εθνική νομοθεσία και τους κανονισμούς που σχετίζονται με την απασχόληση ατόμων με τυφλότητα/προβλήματα όρασης.

  Η συνεδρία επικεντρώνεται στην αύξηση των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων στην αναζήτηση των οικονομικών/φορολογικών οφελών που προβλέπονται για τα νεαρά άτομα με τυφλότητα/προβλήματα όρασης (Φορολογικές ελαφρύνσεις λόγω πρόσληψη, κίνητρα για αγορά λογισμικού καθολικής πρόσβασης κ.λπ.) που είναι σημαντικά για την εύρεση ευκαιριών εργασίας.

  Επιπλέον, η συνεδρία ενθαρρύνει και εκπαιδεύει τους συμμετέχοντες να αναζητήσουν πρόσθετα κίνητρα (που απευθύνονται σε νεαρά άτομα που είναι άνεργα και δεν συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές διαδικασίες ή επαγγελματική κατάρτιση, μακροχρόνια ανέργους και νέους γενικά). Επιπλέον, εστιάζει σε επιχορηγήσεις για επαγγελματική κατάρτιση ή επανεκπαίδευση, περιφερειακές ή τοπικές προσκλήσεις και διαγωνισμούς, αλλά και στα οικονομικά κίνητρα που απευθύνονται / αφορούν άτομα με τυφλότητα/ΑμΠΟ.

  Η συνεδρία παρέχει διαδικτυακούς πόρους, οι οποίοι θα επιτρέψουν στους συμμετέχοντες να αξιοποιήσουν την εργαλειοθήκη του έργου.

  Τα θέματα χωρίζονται σε δύο βασικούς τομείς:

  • Διαδικτυακοί πόροι για την ευρωπαϊκή νομοθεσία, τους ειδικούς κανονισμούς και την εθνική νομοθεσία και πολιτικές που σχετίζονται με την προσβασιμότητα στην αγορά εργασίας για νεους με τυφλότητα/ΑμΠΟ
  • Διαδικτυακοί πόροι που μπορούν να βοηθήσουν τους συμμετέχοντες στην αλληλεπίδραση με κέντρα απασχόλησης, ενώσεις για άτομα με τυφλότητα/προβλήματα όρασης, εμπορικές ενώσεις εργοδοτών και εργαζομένων, κέντρα κατάρτισης, εθνικά και τοπικά προγράμματα κοινωνικής ένταξης κ.λπ. νέων με τυφλότητα/ΑμΠΟ στην αγορά εργασίας

  Σκοπός & Στόχοι

  Οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

  • Γνωρίσουν και χρησιμοποιήσουν διαδικτυακούς πόρους για να αναζητήσουν τη νομοθεσία και τους κανονισμούς που προωθούν την πρόσβαση των ατόμων με τυφλότητα/ΑμΠΟ στην αγορά εργασίας σε διαφορετικά επίπεδα
  • Γνωρίσουν και χρησιμοποιήσουν διαδικτυακούς πόρους για να αναζητήσουν οικονομικά οφέλη που μπορούν να ενισχύσουν την αναζήτηση εργασίας τους
  • Δημιουργήσουν επαφές με κέντρα απασχόλησης, ενώσεις για άτομα με τυφλότητα/προβλήματα όρασης, εμπορικές ενώσεις εργοδοτών και εργαζομένων, κέντρα κατάρτισης, εθνικά και τοπικά προγράμματα/έργα για την κοινωνική ένταξη

  Ενότητες (πατήστε πάνω στους τίλτους για να δείτε το περιεχόμενό τους)

  1: Νομοθεσία της ΕΕ για Άτομα με Τυφλότητα / Προβλήματα Όρασης και ένταξη στην αγορά εργασίας

  2: Κίνητρα ένταξης στην αγορά εργασίας των νέων με τυφλότητα/προβλήματα όρασης σε Εθνικό επίπεδο

  3: Πρόσθετα κίνητρα ένταξης στην αγορά εργασίας για άτομα με τυφλότητα/ΑμΠΟ (σε πανευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο)

  Διάρκεια

  2 ώρες και 45 λεπτά

  Προϋποθέσεις

  Βασικές γνώσεις για την περιήγηση στο διαδίκτυο και τη χρήση αναγνωστών οθόνης και άλλου λογισμικού καθολικής πρόσβασης, εάν απαιτείται από τον χρήστη

  Μαθησιακά αποτελέσματα

  Στο τέλος της συνεδρίας, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

  Από πλευράς γνώσεων:

  • Αναγνωρίζουν κατάλληλες ιστοσελίδες με περιεχόμενο που σχετίζεται με την προσβασιμότητα των ατόμων με τυφλότητα/ΑμΠΟ στην αγορά εργασίας και τα οικονομικά οφέλη από την απασχόλησή τους.
  • Αναγνωρίζουν τα διαθέσιμα οικονομικά οφέλη που προβλέπονται για ευρύτερες ομάδες-στόχους, όπως τα νεαρά άτομα που είναι άνεργα και δεν λαμβάνουν εκπαίδευση ή επαγγελματική κατάρτιση, τους μακροχρόνια άνεργους ή νέους στους οποίους μπορεί να ανήκουν και τα άτομα με τυφλότητα/ΑμΠΟ.
  • Προσδιορίζουν τις αρχές ή τις οντότητες που παρεκκλίνουν από τα οφέλη ή παρέχουν τις υπηρεσίες υποστήριξης.***


  Από πλευράς ικανοτήτων:

  • Προσδιορίζουν πολιτικά και οικονομικά οφέλη που μπορούν να διευκολύνουν την απασχόληση των ατόμων με τυφλότητα/ΑμΠΟ.
  • Απόκτησουν υποστήριξη και βοήθεια από διάφορους φορείς που μπορεί να διευκολύνουν την πρόσβαση σε οικονομικά οφέλη και άλλες υπηρεσίες διευκολύνοντας τη μετάβαση στην αγορά εργασίας
  • Αναζητούν (σωρευτικά) οικονομικά οφέλη (ειδικά όσα αφορούν άτομα με τυφλότητα/ΑμΠΟ και γενικότερα εκείνα που είναι επιλέξιμα για άτομα διαφόρων ειδικών ομάδων)


  Από πλευράς δεξιοτήτων:

  • Δραστηριοποιηθούν στην αναζήτηση κινήτρων που απευθύνονται σε νέους με τυφλότητα/ΑμΠΟ και άλλη σχετική νομοθεσία
  • Ενημερώνονται συνεχώς σχετικά με τη νομοθεσία και τα κίνητρα που σχετίζονται με την ένταξη στην εργασία των νέων με τυφλότητα/ΑμΠΟ
  • Κατανοήσουν τα πλεονεκτήματα από τη χρήση πόρων και πληροφοριών που είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο για την επιτυχημένη και ενεργή στρατηγική αναζήτησης εργασίας των νέων με τυφλότητα/ΑμΠΟ.

  Διαθέσιμοι/αναγκαίοι πόροι

  • Μια αίθουσα με αρκετό χώρο για όλους τους συμμετέχοντες
  • Καλής ποιότητας και αξιόπιστη σύνδεση στο Διαδίκτυο
  • Προβολέας / Προτζέκτορας
  • Χαμηλά τραπέζια (τύπου καφέ) και καρέκλες σε ημικύκλιο
  • Smartphones, tablets, φορητοί υπολογιστές για όλους τους συμμετέχοντες, με λογισμικό/hardware καθολικής πρόσβασης εάν χρειαστεί

  Μεθοδολογίες μάθησης

  Θεωρητική εισαγωγή ακολουθούμενη από πρακτικές δραστηριότητες.

  Αξιολόγηση συνεδριών

  Παραδείγματα ερωτηματολογίων για τους συμμετέχοντες:

  Pages: 3
 • Τεχνολογίες και προσαρμογή του χώρου εργασίας για καθολική πρόσβαση

  Συνεδρία 4

  Τεχνολογίες και προσαρμογή του χώρου εργασίας για καθολική πρόσβαση

  Περιεχόμενο

  Ο στόχος αυτής της συνεδρίας του εργαστηρίου είναι να μάθουν οι συμμετέχοντες για τις προσαρμογές στο χώρο εργασίας που απαιτούνται για να επιτρέψουν την ευκολότερη πρόσβαση των ατόμων με προβλήματα όρασης. Η συνεδρία παρέχει πρακτικές ασκήσεις και ηλεκτρονικούς πόρους που θα επιτρέψουν στους συμμετέχοντες όχι μόνο να μάθουν για τα διαθέσιμα μέσα όσον αφορά το περιβάλλον και τον εξοπλισμό, αλλά και να αναπτύξουν τις διαπροσωπικές δεξιότητές τους για τη δημιουργία ενός πραγματικά περιεκτικού και συνεργατικού περιβάλλοντος και να τις θέσουν στην πράξη.

  Τα θέματα χωρίζονται σε δύο κύριους τομείς:

  • Παροχή πόρων που παρέχουν στους συμμετέχοντες γνώσεις/δεξιότητες/πληροφορίες σχετικά με την υποστηρικτική και καθολική τεχνολογία και τεχνικές, καθώς και τους τρόπους με τους οποίους το εργασιακό περιβάλλον μπορεί να είναι προσβάσιμο και σε εργαζόμενους με τυφλότητα/μειωμένη όραση.

  • Αναφορά σε εργαλεία που βοηθούν τους συμμετέχοντες να αλληλεπιδρούν με τους συναδέλφους τους με τυφλότητα/μειωμένη όραση και να συνεργαστούν μεταξύ τους στο εργασιακό περιβάλλον.

  Σκοποί & Στόχοι

  Οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

  • Αναπτύξουν διαπροσωπικές δεξιότητες στο να είναι συμπεριληπτικοί όταν αλληλεπιδρούν με συναδέλφους με τυφλότητα/μειωμένη όραση
  • Προσαρμόζουν/κανονίζουν το φυσικό εργασιακό περιβάλλον για να διευκολύνουν την πρόσβαση
  • Συνεργάζονται μεταξύ τους με αμοιβαίο τρόπο ανεξάρτητα από τις διαφορές
  • Αναγνωρίζουν και χρησιμοποιούν μέρος της διαθέσιμης τεχνολογίας καθολικής πρόσβαης (πολύ βασική χρήση)

  Ενότητες (πατήστε πάνω στους τίλτους για να δείτε το περιεχόμενό τους)


  1: Προσαρμογές στο χώρο εργασίας


  2: Τεχνολογίες καθολικής πρόσβασης

  Διάρκεια

  2 ώρες και 45 λεπτά

  Προϋποθέσεις

  • Βασικές γνώσεις σχετικά με την περιήγηση στο διαδίκτυο.
  • Βασικές γνώσεις και χρήση λογισμικού και τεχνικών καθολικής πρόσβασης (αν υπάρχει).
  • Βασικές γνώσεις σχετικά με τα χαρακτηριστικά της οπτικής αναπηρίας (τυφλότητα και μειωμένη όραση) και τις διαφορετικές ανάγκες

  Μαθησιακά αποτελέσματα

  Στο τέλος της συνεδρίας, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

  Απο πλευράς γνώσεων:

  • Γνωρίζουν και να εξηγούν τη σημασία της καθολικής πρόσβασης στο χώρο εργασίας
  • Περιγράφουν τους διάφορους τύπους προσαρμογής/ρύθμισης στο χώρο εργασίας για καθολική πρόσβαση.
  • Κατανοούν και να εφαρμόζουν τρόπους που προωθούν ένα συμπεριληπτικό και με σεβασμό περιβάλλον εργασίας (και όχι μόνο).

  Απο πλευράς ικανοτήτων:

  • Εμφανίζουν ικανότητες για να ρυθμίζουν το φυσικό εργασιακό περιβάλλον για ευκολότερη πρόσβαση
  • Αναπτύσσουν συμπεριληπτικές νοοτροπίες στη συνεργασία με άτομα με τυφλότητα/μειωμένη όραση
  • Κάνουν βασική χρήση κάποιων λογισμικών ή/και εξαρτημάτων καθολικής πρόσβασης
  • Εφαρμόζουν τεχνικές που έχουν μάθει από καλές πρακτικές στο χώρο εργασίας που σχετίζονται με άτομα με τυφλότητα/μειωμένη όραση

  Απο πλευράς δεξιοτήτων:

  • Γνωρίζουν τη σημασία της επίδειξης συμπεριφοράς χωρίς αποκλεισμούς στο χώρο εργασίας
  • Υποστηρίζουν ενεργά την ανάπτυξη ενός περιβάλλοντος εργασίας χωρίς αποκλεισμούς
  • Συνεργαστούν/δουλέψουν μαζί με έναν συνάδελφο με τυφλότητα/μειωμένη όραση για επίλυση προβλημάτων με το λογισμικό/εξαρτήματα καθολικής πρόσβασης (όχι από καθαρά τεχνική προσέγγιση, αλλά μέσω της εύρεσης εναλλακτικών λύσεων που λειτουργούν με αμοιβαία αποτελεσματικό τρόπο)

  Διαθέσιμοι/αναγκαίοι πόροι

  • Ένα δωμάτιο με αρκετό χώρο για όλους τους συμμετέχοντες
  • Καρέκλες τοποθετημένες σε ημικύκλιο
  • Καλής ποιότητας και αξιόπιστη σύνδεση στο Διαδίκτυο
  • Smartphones, tablets, φορητοί υπολογιστές για όλους τους συμμετέχοντες, με λογισμικό/hardware καθολικής πρόσβασης (κάθε συμμετέχων θα μπορούσε να κληθεί να φέρει τις δικές του συσκευές)

  Μεθοδολογίες μάθησης

  Θεωρητική εισαγωγή ακολουθούμενη από πρακτικές δραστηριότητες

  Αξιολόγηση συνεδριών

  Παραδείγματα ερωτηματολογίων για τους συμμετέχοντες:

  Pages: 2