Σε αυτή την ενότητα θα βρείτε οδηγίες, πόρους και υλικά που θα σας επιτρέψουν να δημιουργήσετε τα δικά σας εργαστήρια προσβασιμότητας. Τα εργαστήριά σας θα πρέπει να καλύπτουν τα ακόλουθα θέματα:

  1. Το Vip-Tech-Job: Time 2 Act! με λίγα λόγια – χρήση (άτομα με τυφλότητα & ΑμΠΟ) /εφαρμογή (εργοδόττες);
  2. Κοινωνικές δεξιότητες για άτομα με τυφλότητα/ΑμΠΟ;
  3. Ιδιαιτερότητες της αγοράς εργασίας, νομοθεσία για την αναπηρία στην Ευρώπη;
  4. Τεχνολογίες και προσαρμογή του χώρου εργασίας για καθολική πρόσβαση