Ερώτηση:

¿Cuáles son las partes importantes de una buena comunicación no verbal para un demandante de empleo con discapacidad visual?

(Τελευταία επεξεργασία: Τρίτη, 15 Νοέμβριος 2022, 10:13 πμ)
Απάντηση:

Simular el contacto visual, la postura corporal, el reflejo y, por último, un apretón de manos.

» FAQ