Ερώτηση:

¿Cuáles son las áreas a las que un candidato con discapacidad visual debe prestar atención durante una entrevista?

(Τελευταία επεξεργασία: Τρίτη, 15 Νοέμβριος 2022, 10:07 πμ)
Απάντηση:

Vestirse adecuadamente, el lenguaje corporal y los modales al hablar.

» FAQ